Uroczystość wręczenia Profesorowi Krzysztofowi Szlifirskiemu tytułu Profesora Honorowego UMFC

Fotoreportaż z uroczystości wręczenia Profesorowi Krzysztofowi Szlifirskiemu tytułu Profesora Honorowego UMFC

29 czerwca 2015 r.

29 czerwca 2015 r.