KONFERENCJA ,,Muzyka symfoniczna i koncertowa XXI wieku kompozytorów polskich"

Fotoreportaż z Konferencji „Muzyka symfoniczna i koncertowa XXI wieku kompozytorów polskich”

14 lutego 2014 r.

14–15 lutego 2014 r.
Sala Senatu UMFC