KONFERENCJA ,,Muzyka symfoniczna i koncertowa XXI wieku kompozytorów polskich"