KONCERT DYPLOMOWY studentów specjalności Choreografia i teoria tańca, część 3

Fotoreportaż z Koncertu dyplomowego studentów specjalności Choreografia i teoria tańca, część 3

9 lipca 2013 r.

9 lipca 2013 r.
Teatr Polski w Warszawie