ŚWIĘTO UCZELNI - wręczenie Grand Prix Rektora i medali ,,Za zasługi dla UMFC"

Fotorepotaż z nadania Grand Prix Rektora UMFC oraz wręczenia medali „Za zasługi dla UMFC”

22 lutego 2013 r.

22 lutego 2013 r.