X Konkurs Wykonawstwa Polskiej Pieśni Artystycznej im. Edmunda Kossowskiego

Fotoreportaż z X Międzyuczelnianego Konkursu Wykonawstwa Polskiej Pieśni Artystycznej im. Edmunda Kossowskiego

7 listopada 2012 r.

4–7 listopada 2012 r.