Koncert RAVEL PIANO DUO

Fotoreportaż z koncertu RAVEL PIANO DUO

4 lipca 2012 r.

12. Festi­wal Let­nie Wie­czory Muzyczne — DZIEKANKA 2012
4 lipca 2012 r.