KONCERT DYPLOMANTÓW

Uroczysty Koncert Dyplomantów 13 kwietnia 2011 r.

13 kwietnia 2011 r.

W śro­dę 13 kwiet­nia 2011 r. w cyklu kon­cer­tów „Środa na Okólniku” odbył się dorocz­ny Koncert Dyplomantów naszej uczel­ni. Gości kon­cer­tu i wyko­naw­ców powi­ta­ła pro­rek­tor ds. stu­denc­kich prof. Jagna Dankowska. Wyróżnionym stu­den­tom towa­rzy­szy­ła Orkiestra Symfoniczna Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina pod dyrek­cją Piotra Wijatkowskiego.