Nominacje prorektorów, dziekanów i prodziekanów

2 września 2020 r.

fot. Mateusz Żaboklicki