CD Reminiscences of Dark Streams | Chopin University Press

16 października 2020 r.

CD Reminiscences of Dark Streams

Rafał Janiak (*1986)
„Wspomnienia z przeszłości”. Koncert na bandoneon i orkiestrę kameralną (2015)
Nikola Kołodziejczyk (*1986)
Koncert na saksofon, bandoneon i orkiestrę smyczkową (2018)
Tomasz Opałka (*1983)
„Black streams”. Koncert na akordeon i orkiestrę smyczkową (2017)

Rafał Grząka – bandoneon diatoniczny i chromatyczny, akordeon
Paweł Gusnar – saksofon altowy
Chopin University Chamber Orchestra
Rafał Janiak – dyrygent

premiery fonograficzne

Nagranie, montaż i mastering CD: Katarzyna Rakowiecka-Rojsza, Igor Szymański
© Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina | Chopin University Press, UMFC CD 126 | 2020
Nagranie i montaż filmu: Karol Skierski
Dźwięk: Justyna Popiel

ENGLISH
Rafał Janiak (b. 1986)
‘Reminiscences of Past.’ Concerto for bandoneon and chamber orchestra (2015)
Nikola Kołodziejczyk (b. 1986)
Concerto for saxophone, bandoneon, and string orchestra (2018)
Tomasz Opałka (*1983)
‘Black streams.’ Concerto for accordion and string orchestra for instrumental ensemble (2017)

Rafał Grząka – diatonic and chromatic bandoneon, accordion
Paweł Gusnar – salto saxophone
Chopin University Chamber Orchestra
Rafał Janiak – conductor

world premiere recording

Sound engineering, editing, mastering: Katarzyna Rakowiecka-Rojsza, Igor Szymański
Film recording and editing: Karol Skierski
Sound: Justyna Popiel