Henryk Mikołaj Górecki - pieśni. Musica Anima w 10. rocznicę śmierci kompozytora.

4 listopada 2020 r.

fot. Mateusz Żaboklicki