Dzień otwarty Wydziału Instrumentalnego

8 marca 2021 r.

fot. Mateusz Żaboklicki