Dzień otwarty Wydziału Kompozycji i Teorii Muzyki

10 marca 2021 r.

fot. Mateusz Żaboklicki