Dzień otwarty Wydziału Tańca

15 marca 2021 r.

fot. Mateusz Żaboklicki