Dzień otwarty Wydziału Jazzu i Muzyki Estradowej

16 marca 2021 r.

fot. Mateusz Żaboklicki