Gala Mozartowska z okazji 230. rocznicy śmierci kompozytora