Arcydzieła kameralistyki: trio fortepianowe

16 lutego 2022 r.

fot. Mateusz Żaboklicki