Konstanty Andrzej Kulka – jubileusz 75. urodzin

2 marca 2022 r.

fot. Mateusz Żaboklicki