Od duetu do oktetu

16 stycznia 2023 r.

fot. Mateusz Żaboklicki