Goście Big Bandu

18 stycznia 2023 r.

fot. Mateusz Żaboklicki