Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kameralnych Instrumentów Dętych

Pierwsza edycja Ogólnopolskiego Konkursu Zespołów Kameralnych Instrumentów Dętych miała miejsce w 1997 roku. Konkurs odbywa się co dwa lata. Po krótkiej przerwie związanej z pandemią powraca do kalendarza wydarzeń. Konkurs umożliwia młodym muzykom rywalizację oraz daje okazję do zaprezentowania bogactwa repertuaru wspaniałej muzyki tworzonej na zespoły dęte przez najwybitniejszych kompozytorów. Wykonawstwo kameralne wymaga od muzyków nie tylko mistrzowskiego opanowania instrumentu, ale też umiejętności wspólnego rozumienia i wykonania dzieła. Znajdziemy tu więc wszystkie cechy będące atrybutami dojrzałego instrumentalisty. Obserwacja zmagań na tym polu młodych muzyków, zaczynających dopiero swoją zawodową drogę będzie z pewnością interesująca dla słuchaczy. Cztery kategorie dają szeroki przekrój składów instrumentów dętych drewnianych i blaszanych. Komisją konkursową tworzą czołowi muzycy i pedagodzy polskich i zagranicznych uczelni muzycznych. 

Organizatorem Konkursu jest Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina. Konkurs odbędzie się w dniach 7-9 lutego 2023 roku w siedzibie Uniwersytetu.
Zespoły mogą być złożone z uczniów, studentów i absolwentów, reprezentować szkoły, uczelnie wyższe lub występować pod własną nazwą.
Konkurs obejmuje następujące kategorie:
-trio stroikowe: obój, klarnet, fagot
-kwintet drewniany: flet, obój, klarnet, róg, fagot
-kwintet blaszany: 2 trąbki, róg, puzon, tuba lub puzon basowy; 2 trąbki, 2 puzony, tuba
-zespół jednorodny: 4-6 muzyków jednej specjalność

 

 • Regulamin

  1.    Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kameralnych Instrumentów Dętych jest wartością, która najlepiej służy wszechstronnej edukacji muzyków tej specjalności.
  2.    Organizatorem Konkursu jest Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie, zwany dalej Uniwersytetem.
  3.    Konkurs odbędzie się w dniach 7-9 lutego 2023 roku w siedzibie Uniwersytetu.
  4.    W Konkursie mogą wziąć udział muzycy urodzeni po 01.02.1993 r.
  5.    Zespoły mogą być złożone z uczniów, studentów i absolwentów, reprezentować szkoły, uczelnie wyższe lub występować pod własną nazwą.
  6.    W zespołach mogą wystąpić laureaci poprzednich konkursów, w tej samej kategorii, w ilości maksymalnie dwie osoby w kwintecie, a po jednej w trio i w kwartecie.
  7.    Nie ma ograniczeń dla laureatów w przypadku uczestnictwa w innej kategorii
  8.    Dopuszcza się udział uczestnika w dwóch różnych kategoriach.
  9.    Konkurs obejmuje następujące kategorie:
  -trio stroikowe: obój, klarnet, fagot
  -kwintet drewniany: flet, obój, klarnet, róg, fagot
  -kwintet blaszany: 2 trąbki, róg, puzon, tuba lub puzon basowy; 2 trąbki, 2 puzony, tuba
  -zespół jednorodny: 4-6 muzyków jednej specjalności
  10.     W przypadku zgłoszenia się mniej niż 5 zespołów w danej kategorii organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu w tej kategorii.
  11.     Zgłoszenia na Konkurs może kierować szkoła, uczelnia lub osoba fizyczna i one będą adresatem korespondencji od organizatora.
  12.     Termin zgłoszenia upływa z dniem 5 stycznia 2023 roku a warunkiem przyjęcia jest:
  a) wypełnienie zgłoszenia on-line
  b) dołączenie skanu dowodu wpłaty wpisowego za wszystkich członków zespołu, po 150 zł od osoby na adres okzkid.wplaty@chopin.edu.pl
  W przypadku, kiedy jedna osoba występuje w 2 zespołach to wpłaca jednorazowo 150 zł.
  Płatność na konto bankowe UMFC
  ALIOR BANK S.A. 44 2490 0005 0000 4600 6073 2983 z dopiskiem XIII Konkursu Zespołów Instrumentów Dętych.
  Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi i nie pokrywa kosztów transportu, noclegu i wyżywienia, a dane osobowe uczestników będą przetwarzane i przechowywane zgodnie z klauzulą RODO zawartą w zgłoszeniu.
  13.     Konkurs jest dwuetapowy
  14.     Zależnie od ilości zgłoszonych do konkursu zespołów komisja może ograniczać w pierwszym etapie czas prezentacji.
  15.     Uczestnicy oceniani są w skali 1-25 punktów.
  16.     Punktację zespołu stanowi średnia arytmetyczna punktów uzyskanych od poszczególnych jurorów, po odrzuceniu punktacji najniższej i najwyższej. Juror nie ocenia zespołu z macierzystej Uczelni.
  17.     Punktacja uzyskana przez zespół w pierwszym i drugim etapie sumuje się.
  18.     Maksymalna ilość zespołów dopuszczanych do II-go etapu będzie ustalona przez organizatorów po zamknięciu listy zgłoszeń i ustaleniu harmonogramu przesłuchań przed rozpoczęciem konkursu. Dokładną liczbę Jury określi po zakończeniu I-go etapu.
  19.     Uczestnicy zespołów dopuszczonych do II-go etapu otrzymują dyplomy finalisty, nagrodzeni dyplom laureata lub wyróżnienie
  20.     W każdej kategorii przewiduje się dwie nagrody i wyróżnienie.
  21.     Warunkiem zdobycia nagrody lub wyróżnienia jest uzyskanie pewnej ilości punktów określonej przez Jury Konkursu.
  22.     Decyzje Jury są ostateczne. Kwoty nagród podlegają opodatkowaniu według prawa polskiego. Nagrody finansowe wypłacane będą wyłącznie przelewem na konta bankowe. Laureaci nagród finansowych zobowiązani są do podania danych rachunku bankowego celem dokonania przelewu.
  23.     Zespoły nagrodzone zobowiązane są do nieodpłatnego występu w koncercie laureatów, który odbędzie się w dniu 9.02.2023 roku.
  24.     Przesłuchania konkursowe są otwarte dla publiczności.
  Kolejność występów w I etapie zostanie ustalona poprzez losowanie, które odbędzie się 15 minut przed rozpoczęciem przesłuchań, a kolejność w II etapie po ogłoszeniu wyników I etapu, przy czym kwintety blaszane zagrają I etap w dniu 8.02.2023.

   

 • Program

  XIII Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kameralnych Instrumentów Dętych 7-9.II.2023

  Program:

  Trio stroikowe
  Etap I:
  1.    W.A.Mozart -dowolne Divertimento (trzy dowolnie wybrane części)
  2.    Dowolny utwór polskiego kompozytora
  Etap II:
  1.    P.M.Dubois  -Trio d'anches
  2.    Do wyboru jeden z utworów:
  a)    M.Spisak -Sonatina na obój, klarnet i fagot
  b)    E.Bozza -Suite breve en trio
  c)    A.Tansmann -Suita na trio stroikowe
  d)    H.Tomasi -Concert Champetre
  e)    E.Schulhoff -Divertissiment (części I, II, IV, VI, VII)
  f)    F.Farkas -Maschere

  Kwintet klasyczny
  Etap I:
  1.    F.Danzi -Kwintet B-dur op. 56 nr 1 (części I,II,IV) lub Kwintet g-moll op. 56 nr 2 (części I, II, IV)
  2.    Do wyboru jeden z utworów:
  a)    F.Farkas -Suita dawnych tańców węgierskich
  b)    M.Arnold -Three Shanties
  c)    J.Ibert -Three Pieces
  d)    P.Muller -Kwintet c-moll nr 2
  e)    F.Maros -Musica Leggiera

  Etap II:
  1.    T.Szeligowski -Kwintet na instrumenty dęte (części I, III)
  2.    Do wyboru jeden z utworów:
  a)    W.Kilar -Kwintet na instrumenty dęte (części I, III, IV)
  b)    P.Hindemith -Kleine Kammermusik op. 24 nr 2
  c)    P.Solecki -Bukoliki Polskie na kwintet dęty drewniany
  d)    P.Taffanel -Kwintet g-moll
  e)    D.Milhaud -La Cheminee du Roi Rene
  f)    J.Francaix -Wind Quintet nr1 (części I, II, IV)
  g)    G.Ligeti -6 Bagatelles (części I, II, III, IV)
  h)    G.Bacewicz -Kwintet na instrumenty dęte

  Kwintet blaszany
  Etap I:
  V.Ewald -Brass Quintet nr2 op. 6
  Etap II:
  1.    W.Lutosławski -Mini uwertura na kwintet blaszany
  2.    G.Gershwin -Amerykanin w Paryżu arr. J.F.Taillard (nuty dostępne w PDF)

  Zespół jednorodny (4-6 osób)
  Etap I:
  Program dowolny 15-20 min.
  Etap II:
  Program dowolny 15-20 min.

   

 • Formularz zgłoszeniowy

  Zgłoszenia za pośrednictwem formularza pod linkiem https://forms.office.com/r/rBT14uq9PT