6 VI 2022 r.

Zmarła Barbara Turska

Wieloletni pedagog naszej uczelni, założycielka Sekcji Rytmiki.

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że 2 czerwca 2022 r. zmarła Ś. P. Barbara Turska - rytmiczka, dalcrozistka, pedagog wszystkich szczebli kształcenia – od podstawowego do akademickiego.

Uczennica Jadwigi Grafczyńskiej w PŚSM nr 3, magister teorii muzyki ówczesnej PWSM, związana zawodowo z Warszawą blisko 40 lat kształciła rytmiczki: w PSM I st. nr 4 im. K. Kurpińskiego, w PSM II st. im F. Chopina, w POSM st. lic. im. K. Szymanowskiego, w obecnym Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina – tu w Instytucie Pedagogiki Muzycznej, na Studium Pedagogicznym, na Wydziale Wokalno-Aktorskim i Sekcji Rytmiki. Dzięki Jej uporczywym i wieloletnim staraniom powstały w AMFC studia magisterskie w dziedzinie rytmiki. Przez lata była cenionym ekspertem – autorem programów nauczania, prowadzącą liczne kursy rytmiki i metodyki, konsultantem rytmiki i umuzykalnienia w COPSA. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, laureatka nagrody Ministra Oświaty i Wychowania.

Barbara Turska była wybitną i wysoce twórczą indywidualnością tak w dziedzinie rytmiki, jak też w pedagogice. Jej działania charakteryzowały: nieposkromiona wyobraźnia, szeroka i wielowątkowa wizja rytmiki, nieustająca do ostatnich lat życia pasja w dążeniu do usystematyzowań i tworzenia podstaw teoretycznych dla nowocześnie pojmowanej – jak ją określała – rytmiki rozszerzonej.

Rodzinie, Bliskim, Przyjaciołom i Współpracownikom składamy najserdeczniejsze wyrazy współczucia.

Wiecej informacji o Barbarze Turskiej.

Tagi: