15 IX 2023 r.

CD Chopin University Press | Andrzej Karałow: There are some nebulae no eye can dispel

Andrzej Karałow

istnieją mgławice, których żadne oko nie rozproszy

Czerpiąc inspirację z pejzażu, staram się odkrywać własny język muzyczny poprzez przenikanie i zgłębiane wielo-warstwowych scenerii. Moim celem jest uzyskanie wyjątkowego połączenia między dźwiękiem, jego barwą a cza-sem poprzez zestawienie muzyki z synestezją. […] Czynniki rozwoju mojego języka muzycznego to nie tylko im-prowizacja, kompozycja i pianistyka, lecz także malarstwo – abstrakcjonistyczne i krajobrazowe – oraz fotografia krajobrazu – szczególnie w odniesieniu do kategorii podróży. Wszystkie te elementy wpływają na moją eksplora-cję świateł i cieni, kolorów i ich struktur w muzyce – również w kontekście czasu, przestrzeni, poszukiwań, które podejmuję w zakresie łączenia tych elementów w ramach własnego systemu synestetycznego.

Pięć utworów zamieszczonych na niniejszej płycie kształtuje moją przestrzeń osobistą – łączą one inspiracje za-czerpnięte z natury, malarstwa abstrakcyjnego, snów i szeroko rozumianego pojęcia światła: począwszy od jego aspektów wizualnych, barw i zmienności w zależności od otoczenia aż po obecność w malarstwie czy przestrzeni kosmicznej.

z noty programowej Andrzeja Karałow
 

CZYTAJ WIĘCEJ