3 IV 2024 r.

Zmarła prof. Małgorzata Marczewska

Wokalistka, absolwentka i pedagog naszej uczelni

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 29 marca 2024 r. w wieku 69 lat odeszła od nas na zawsze prof. Małgorzata Marczewska.

Wokalistka, absolwentka naszej uczelni, pedagog UMFC z ponad 35 lat stażem pracy zawodowej. W latach 1999-2002 była prodziekanem Wydziału Wokalnego kierownikiem Katedry Wokalistyki latach 2010-2015, odznaczona Odznaką Honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej, wyróżniana Nagrodą Rektora UMFC.

Rodzinie, Bliskim, Wychowankom, Przyjaciołom i Współpracownikom składam najserdeczniejsze wyrazy współczucia

prof. dr hab. Klaudiusz Baran