16 V 2020 r.

Zarządzenie nr 30/2020 z dnia 16 maja 2020 roku w sprawie organizacji zajęć oraz korzystania z infrastruktury na terenie UMFC w Warszawie i Białymstoku oraz zmianie Zarządzenia nr 23/2020 oraz 26/2020