12 grudnia 2022 r.

  • godz. 10:30

Konferencja poświęcona wykonawstwu na fortepianach historycznych

12 grudnia | 10.30-18.30
Nowa Sala Senatu

Inauguracja Fortepianu Pleyel 1851

Fortepiany Pleyela, non plus ultra!

Konferencja poświęcona wykonawstwu na fortepianach historycznych

 

12 grudnia 2022, NOWA SALA SENATU (10:30 18:30)

Sesja poranna

prowadzenie: dr Aleksandra Świgut (Uniwersytet Fryderyka Chopina)

10:30 Powitanie uczestników konferencji

10:30 11:15 prof. em. dr hab. Beniamin Vogel (Instytut Muzykologii i Historii Sztuki w Lund)

Wykład otwierający: Fortepiany Chopina fortepian historyczny

11:15 11:45

Andrzej Włodarczyk 

Konserwacja fortepianu Pleyel nr 17400 

11:45 12:15 dr hab. Ewa Sławińska-Dahlig (Towarzystwo im. Fryderyka Chopina)

Działalność koncertowa uczniów Fryderyka Chopina

12:15 12: 45 Michał Bruliński (Uniwersytet Fryderyka Chopina, Uniwersytet Warszawski)

Przedmiot symbol fetysz: Chopin i fenomen fortepianu w kulturze polskiej okresu międzypowstaniowego

12:45 13:00 dyskusja

13:0014:00 przerwa obiadowa

 

Sesja popołudniowa

prowadzenie: Michał Bruliński

14:00 14:30 dr Aleksander Mocek (Akademia Muzyczna w Krakowie)

Między dźwiękową mitologią, kultem przeszłości a uczoną maskaradą: tradycje i perspektywy współczesnego wykonawstwa historycznego na instrumentach klawiszowych

14:30 15:00 dr hab. prof. UMFC Maria Gabryś-Heyke (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina)

Czas Romantyzmu. Tempo rubato

15:00 15:30 Stanisław Leszczyński (Narodowy Instytut Fryderyka Chopina)

Konkurs Chopinowski na Instrumentach Historycznych nowy rozdział w historii konkursów pianistycznych 

15:30 16:00 Tomasz Ritter (Konserwatorium Moskiewskie im. Piotra Czajkowskiego)

Czy fortepian historyczny może więcej? Interpretacja tekstu muzycznego na fortepianie historycznym

16:00 16:15 dyskusja

16:00 16:30 przerwa na kawę

 

Sesja wieczorna

prowadzenie: prof. dr hab. Lilianna Stawarz i dr Justyna Kreft

16:30 17:00 Krzysztof Książek (Akademia Muzyczna w Krakowie)

Aspekty wykonawcze gry na instrumencie historycznym z perspektywy instrumentalisty współczesnego na podstawie wybranych dzieł Fryderyka Chopina

17:00 17:30 dr Justyna Kreft (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina)

Fortepian stołowy w praktyce wykonawczej na podstawie wybranych traktatów, metod i relacji z okresu 1766 - 1830

17:30 18:00 prof. dr hab Lilianna Stawarz (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina)

Literatura pisana na klavier w twórczości synów Jana Sebastiana Bacha

18:00 18:30 dyskusja, zakończenie konferencji

 

Celem konferencji jest prezentacja społeczności akademickiej fortepianu historycznego Pleyela 1851 zakupionego przez Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina oraz podkreślenie roli fortepianu Pleyela, jego wartości historycznej w twórczości oraz tradycji wykonawczej i pedagogicznej Fryderyka Chopina.

Spodziewanym efektem naukowym konferencji jest podnoszenie wiedzy merytorycznej studentów i pedagogów poprzez poruszanie problematyki wykonawstwa historycznego w kontekście współczesnej pianistyki oraz przedstawienie najważniejszych zagadnień związanych z odmienną stylistyką gry na fortepianach historycznych i wynikających z tego różnic w tradycjach wykonawczych.

Do projektu zaproszeni zostali artyści różnych środowisk: klawesyniści, pianiści, muzykolodzy, budowniczy instrumentów. Wymiana doświadczeń pozwoli na poszerzenie perspektywy studentów oraz pedagogów o nowe prądy w sztuce wykonawstwa muzyki fortepianowej.

Patronem konferencji jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina.