Białostockie Studia Pedagogiczno-Muzyczne

Białostockie Studia Pedagogiczno-Muzyczne, to publikacja zbiorowa autorów związanych z filią Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku, zapoczątkowana w 2010 roku. Po dziewięciu latach tytuł został reaktywowany i odświeżony. Kolejne tomy ukazują się raz w roku, pod merytoryczną opieką wybranych pedagogów białostockiej filii UMFC.

Wielokierunkowa struktura Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego znajduje odzwierciedlenie w zakresie tematycznym poszczególnych tekstów, które są rezultatem badawczych poszukiwań oraz pokłosiem konferencji, sesji naukowo-artystycznych oraz spotkań. Koncentrują się one wokół takich obszarów, jak pedagogika instrumentalna, pedagogika wokalna, chóralistyka, edukacja artystyczna.  Materiały ukazują się w języku polskim; spis treści, streszczenia artykułów, słowa kluczowe oraz biogramy autorów dodatkowo tłumaczone są na język angielski. Teksty recenzowane w trybie double-blind review, tzn. w trakcie procesu recenzowania autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości.