Tom 3

Białostockie Studia Pedagogiczno-Muzyczne, tom 3, red. Anna Olszewska, Joanna Cieślik-Klauza, Chopin University Press (ISBN: 978-83-65990-38-9), Warszawa 2020, ss. 253.

Trzeci tom serii wydawniczej pt. Białostockie Studia Pedagogiczno-Muzyczne obejmuje piętnaście artykułów i jest skoncentrowany wokół szeroko rozumianej edukacji muzycznej dzieci, młodzieży szkolnej, studentów oraz osób dorosłych. Autorzy przedstawili diagnozę kondycji edukacji muzycznej w warunkach dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości oraz wskazali drogi rozwoju kształcenia w kontekście świadomego i twórczego zgłębiania dóbr kultury. Przeprowadzili również próbę analizy jakości owego kształcenia z punktu widzenia: współczesnych badań, teoretyczno-badawczej refleksji pedagogicznej, popartej analizą tak realiów szkolnych, jak i pozaszkolnych, edukacji muzycznej jako przyszłości wychowania estetycznego dzieci i młodzieży, problemów kształcenia profesjonalnej kadry, preferencji i zainteresowań muzycznych dzieci, młodzieży i dorosłych.