Musica Intellectualis

Musica Intellectualis to publikacja zbiorowa autorów związanych z Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina. Koncepcja serii zakłada różne formy prezentacji szeroko pojętych zagadnień związanych z muzyką: od naukowych dysertacji przez rozważania dotyczące sztuki wykonawczej i kształcenia aż po teksty publicystyczne.

Materiały ukazują się w języku polskim w postaci artykułów, recenzji, sprawozdań i wywiadów przyporządkowanych do kilku bloków tematycznych: Szkice i refleksje, Sylwetki, Studia, Przekłady, Sztuka wykonawcza i kształcenie oraz Varia – wydarzenia, płyty, książki. Wszystkie teksty zawierają streszczenia, słowa kluczowe oraz biogramy autorów w języku polskim i angielskim. Artykuły zamieszczone w dziale Studia poddawane są dwóm niezależnym recenzjom.

Zintegrowanie myśli twórczej w ramach jednej platformy daje szansę wypowiedzi zarówno teoretykom, jak i przedstawicielom kierunków wykonawczych. Musica Intellectualis służy prezentacji wyników badań prowadzonych nie tylko przez osoby związane z UMFC – jego profesorów, pracowników, doktorantów, absolwentów i studentów – lecz jest także otwarta dla autorów z innych ośrodków artystycznych i naukowych.

 

Redakcja naukowa: dr hab. Eugenia Rozlach, dr hab. Ewa Skardowska