Thesaurus Musicae Sacrae

Thesaurus Musicae Sacrae to seria wydawnicza będąca pokłosiem międzynarodowych sympozjów naukowych oraz sympozjów na temat polskiej muzyki sakralnej organizowanych przez Wydział Muzyki Kościelnej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Stanowi owoc współpracy wielu środowisk muzycznych skupionych wokół idei piękna muzyki sakralnej. Aspiruje do tego, by prezentowane w niej poglądy odzwierciedlały różnorodność spojrzeń na muzykę towarzyszącą obrzędom liturgicznym w kontekście jej historii, teraźniejszości i przyszłości, w odniesieniu do uświęconej tradycją praktyki wykonawczej.

Zgodnie z naukowym profilem serii zamieszczane w niej artykuły poddawane są recenzji przez dwóch niezależnych recenzentów, specjalistów w danej dziedzinie. Artykuły publikowane są w języku polskim oraz w językach kongresowych. Każdy z tekstów opatrzony jest abstraktem, słowami kluczowymi oraz biogramem autora w języku polskim i angielskim. Radę naukową pisma tworzą uznani naukowcy reprezentujący prestiżowe polskie i zagraniczne ośrodki, w których prowadzone są badania nad muzyką sakralną.

Redaktor naukowy: dr hab. Michał Sławecki, prof. UMFC

Rada naukowa:

prof. dr hab. RASTISLAW ADAMKO (Katolícka Univerzita, Ružomberk, Słowacja)
prof. dr, dr h. c. NINO ALBAROSA (Associazione Internazionale Studi di Canto Gregoriano – sezione italiana, Cremona, Włochy)
prof. JUAN CARLOS ASENSIO PALACIOS (Escola Superior de Música de Catalunya, Barcelona, Hiszpania | Real Conservatorio Superior de Música, Madrid, Hiszpania)
doc. dr hab. JANKA BEDNÁRIKOVÁ (Katolícka Univerzita, Ružomberk, Słowacja)
dr hab. BEATA BODZIOCH (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin)
dr hab. JACEK BRAMORSKI, prof. AM (Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki, Gdańsk)
dr BRUNA CARUSO (Mediae Aetatis Sodalicium, Bologna, Włochy)
dr ALBERTO CEBOLLA-ROYO (Conservatorio Superior de Música de Castilla y León, Salamanca, Hiszpania)
prof. dr hab. STANISŁAW DĄBEK (em. prof., Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Warszawa)
dr hab. SUSI FERFOGLIA, prof. UPJPII (Uniwersytet papieski Jana Pawła II, Kraków | Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej, Kraków)
prof. dr JOHANNES BERCHMANS GÖSCHL (Associazione Internazionale Studi di Canto Gregoriano – Internationale | Gesellschaft für Studien des Gregorianischen Chorals, Kiel, Niemcy)
prof. THOMAS FOREST KELLY (Harvard University, Cambridge, Wielka Brytania)
prof. dr hab. MARIUSZ KOŃCZAL (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz)
dr hab. JAKUB KUBIENIEC, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)
doc. dr hab. DALIBOR MIKLAVIČIČ (Music Academy of the Ljubljana University, Ljubliana, Słowenia)
dr CARMEN PECTU (Mediae Aetatis Sodalicium, Bologna, Włochy)
prof. dr hab. REMIGIUSZ POŚPIECH (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław)
dr hab. GRZEGORZ POŹNIAK, prof. UO (Uniwersytet Opolski, Opole)
prof. dr FRANZ KARL PRAßL (Pontificio Istituto di Musica Sacra, Roma, Włochy | Kunstuniversität, Graz, Austria)
prof. dr KAZIMIERZ SZYMONIK (Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej, Częstochowa | em. prof., Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Warszawa)
prof. dr ALBERTO TURCO (Centro di Canto Gregoriano e Monodie „Dom Jean Claire”, Verona, Włochy)
dr hab. ROBERT TYRAŁA, prof. UPJPII (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków | Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej, Kraków)
dr hab. KRZYSZTOF URBANIAK, prof. AM (Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów, Łódź | Akademia Muzyczna, Kraków)
dr hab. PIOTR WILCZYŃSKI, prof. UMFC (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Warszawa)
dr hab. IRENEUSZ WYRWA, prof. UMFC (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Warszawa)