Studia Librettologiczne i Operologiczne

W 2018 roku, z inspiracji dr Agnieszki Muszyńskiej-Andrejczyk, w UMFC powstała Pracownia Badań Librettologicznych i Operologicznych zrzeszająca osoby w szczególny sposób zainteresowane bogatą i różnorodną materią powiązaną z teatrem muzycznym. Studia Librettologiczne i Operologiczne zrodziły się z potrzeby dalszego rozwijania obecnej już w nauce polskiej refleksji nad operą oraz tymi formami, w których połączenie muzyki ze słowem i obrazem scenicznym pozwala na dokonywanie wieloaspektowych interpretacji.       

Fakt współistnienia w poszczególnych dziełach scenicznych tak wielu składowych – muzyki, słowa, sztuk plastycznych, gestu scenicznego, reżyserskich koncepcji interpretacyjnych – pozwala otworzyć się na różne kierunki analizy, w tym interdyscyplinarne odniesienia. Szczególnie zajmująca jest problematyka aspektu słownego: źródeł literackich libretta oraz tworzącej się w ten sposób sieci odniesień, współzależności i dopełnień; mechanizmów tworzenia libretta i konstrukcji, rzutujących na kształt dramaturgiczny całości dzieła; odniesień do innych tekstów i elementów kultury w czasach współczesnych powstałym dziełom, jak i w interpretacjach teraźniejszych; problematyki przekładu tekstów librett i sposobów funkcjonowania tegoż przekładu w kulturze muzycznej naszego kraju. Zarysowuje się także potrzeba powstawania przekładów librett do tej pory nie tłumaczonych, a także nowych przekładów i odniesień do tłumaczeń już istniejących.

Każdy tom Studiów Librettologicznych i Operologicznych zawiera teksty naukowe oraz dwujęzyczne wydanie libretta: krytyczne opracowanie tekstu oryginalnego opatrzone polskim przekładem. Wszystkie artykuły są recenzowane w trybie double-blind review. Pierwszy tom ukazał się w języku polskim (ze spisem treści, wstępem, streszczeniami, słowami kluczowymi i biogramami autorów tłumaczonymi na język angielski). Kolejne tomy planowane są jako wielojęzyczne.

Redakcja naukowa: dr hab. Agnieszka Muszyńska-Andrejczyk