POIiŚ 2014-2020 - OŚ VIII. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Realizacja Projektów dofinansowanych ze środków unijnych w ramach działania 8.1 — oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020:
Modernizacja i nowa aranżacja trzech kameralnych sal widowiskowych wraz z zapleczem w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie
Przebudowa i modernizacja pomieszczeń studyjnych i Sali Koncertowej w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina

Podpisane umowy dotyczącej dotacji celowej.
Pragniemy poinformować, iż w związku z realizacją projektu pn. „Modernizacja i nowa aranżacja trzech kameralnych sal widowiskowych wraz z zapleczem w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie” podpisane zostały umowy nr 32/PE/POIiŚ VIIIoś/2017 oraz 33/PE/POliŚ VIIIoś/2017, których przedmiotem jest udzielenie przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotacji celowej na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych oraz wydatków bieżących, tj. kosztów niekwalifikowanego podatku VAT niemożliwego do odzyskania w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

Zadanie pn. „Modernizacja i nowa aranżacja trzech kameralnych sal widowiskowych wraz z zapleczem w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.