Pracownicy

ppłk

Adam Czajkowski

instrumentacja

Absolwent Wojskowego Liceum Muzycznego w Gdańsku oraz Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie dyrygentury prof. Szymona Kawalli. Muzyk-instrumentalista, flecista, II i I dyrygent orkiestry, wykładowca na Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, studiów magisterskich o specjalności – dyrygentura orkiestr dętych.

Autor licznych opracowań na orkiestrę dętą, wielokrotnie zapraszany do udziału nagraniach płyt, jak również udziału w pracach jury polskich i zagranicznych festiwali muzycznych.

W latach 2004-2008 był dowódcą-kapelmistrzem Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Zasłużony dyrygent Orkiestry Koncertowej Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Jako współtwórca artystycznego obrazu Orkiestry Koncertowej, prowadząc próby oraz dziesiątki koncertów, był jedną z osób wypracowujących poziom artystyczny Orkiestry oraz istotnie wpływających na odbiór Zespołu przez słuchaczy.

Jest autorem blisko stu transkrypcji i aranżacji muzycznych na orkiestrę dętą. Dokonał wielu nagrań płytowych jako instrumentalista i dyrygent. Wielokrotnie zapraszany do udziału w pracach jury festiwali i konkursów orkiestr dętych, jak również jako wykładowca warsztatów dla dyrygentów i tamburmajorów. Od kilkunastu lat jest członkiem zarządu (od 2015 - prezes) polskiego oddziału Towarzystwa Miłośników Muzyki Wojskowej. Od roku 2009 jest dyrygentem Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaskach, z którą wielokrotnie zdobywał najwyższe laury na festiwalach i konkursach dla amatorskich zespołów muzycznych. 

W Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina prowadzi zajęcia instrumentacji na orkiestrę dętą oraz instrumentoznawstwa w ramach Podyplomowych Studiów Dyrygentury Orkiestr Dętych UMFC.