Doradca zawodowy

Do społeczności UMFC dołączył nowy doradca zawodowy, p. Piotr Marcin Wojciechowski. Już wkrótce będziecie mogli wziąć udział w interesujących warsztatach oraz zapisać się na unikalne szkolenia indywidualne.

W ramach programu POWER Uczelnia proponuje absolwentom i studentom ostatnich lat studiów usługi Doradcy zawodowego, który w ramach swoich kompetencji, będzie pomagał i wspierał ich w rozpoczęciu kariery zawodowej. Doradca zawodowy będzie oferował:
- pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu, miejsca zatrudnienia, zgodnie z wykształceniem i kierunkiem studiów;
- pomoc w uzyskaniu informacji o szkoleniach, możliwościach dalszego kształcenia, podnoszenia kompetencji i potwierdzania kwalifikacji;
- pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy;
- diagnozę potencjału i preferencji zawodowych uczestnika projektu, analizę informacji z uwzględnieniem jego doświadczenia zawodowego, kwalifikacji, motywacji, uzdolnień, zainteresowań i predyspozycji zawodowych, sytuacji materialnej i sytuacji rodzinnej;
- porady indywidualne w zakresie zakładania działalności gospodarczej (obejmujące m.in. kwestie prawne, pozyskiwanie finansowania, ochrony własności intelektualnej i komercjalizacji wyników badań naukowych),
- doradztwo w zakresie nazwania osobistych kluczowych kompetencji, określenia indywidualnych celów zawodowych.

Zapraszamy do Biura Karier w celu uzyskania szczegółowych informacji.