Doradca zawodowy

W ramach programu POWER Uczelnia proponuje studentom ostatnich lat studiów usługi DORADCY ZAWODOWEGO, który w ramach swoich kompetencji, pomaga i wspiera ich w rozpoczęciu kariery zawodowej.

Doradca zawodowy oferuje:
- pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu, miejsca zatrudnienia, zgodnie z wykształceniem i kierunkiem studiów;
- pomoc w uzyskaniu informacji o szkoleniach, możliwościach dalszego kształcenia, podnoszenia kompetencji i potwierdzania kwalifikacji;
- pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy;
- diagnozę potencjału i preferencji zawodowych uczestnika projektu, analizę informacji z uwzględnieniem jego doświadczenia zawodowego, kwalifikacji, motywacji, uzdolnień, zainteresowań i predyspozycji zawodowych, sytuacji materialnej i sytuacji rodzinnej;
- porady indywidualne w zakresie zakładania działalności gospodarczej (obejmujące m.in. kwestie prawne, pozyskiwanie finansowania, ochrony własności intelektualnej i komercjalizacji wyników badań naukowych);
- doradztwo w zakresie nazwania osobistych kluczowych kompetencji, określenia indywidualnych celów zawodowych.

 

  • Monika Żak-Zambrzycka - Doradca zawodowy UMFC

    Ukończyłam studia podyplomowe z doradztwa zawodowego. Od ponad 17 lat zajmuję się aktywizacją zawodową. Posiadam duże doświadczenie w obszarze doradztwa zawodowego jako wieloletni pracownik Publicznych Służb Zatrudnienia. Doświadczenie zawodowe budowałam w trakcie realizacji wielu projektów aktywizacyjnych finansowanych ze środków Funduszu Pracy i środków unijnych.

    W Biurze Karier Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina prowadzę indywidualne spotkania z zakresu poradnictwa zawodowego, podczas których wspieram studentów w tworzeniu profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych, przygotowaniu do rozmów kwalifikacyjnych, oraz wskazuję szanse na rozwój kariery zawodowej. Pomagam w procesie zakładania własnej działalności gospodarczej oraz w kierunku pozyskania środków na rozwój przedsiębiorczości. Wspieram w zakresie rozwoju kompetencji społecznych.