Inauguracja sal studyjnych - film

Uroczysta konferencja na zakończenie projektu przebudowy i modernizacji pomieszczeń studyjnych i Sali Koncertowej w naszym gmachu odbyła się 12.12.2022 r.. Na otwarciu uroczystości w Sali Szymanowskiego znamienitych gości powitali, o inwestycyjnych trudach i projektowych wyzwaniach opowiadali i składali podziękowania zaangażowanym w projekt osobom i instytucjom, a także wstępnie prezentowali nowe możliwości studiów: kierownik Biura Promocji i Karier UMFC Michał Ostoja-Ostaszewski, JM Rektor prof. dr hab. Klaudiusz Baran, Kanclerz Paweł Sroczyński, Z-ca Kierownika Projektu Joanna Huruk, Dziekan Wydziału Reżyserii Dźwięku dr hab. Katarzyna Rakowiecka-Rojsza, prof. Jarosław Regulski, Artur Mitrosz i Jerzy Petersburski Jr.

Następnie zaproszeni goście, którzy udali się by zwiedzić pomieszczenia studyjne, mogli usłyszeć, jak brzmi w tych warunkach Nemesis Quartet w składzie: Łukasz Dyczko, Magdalena Szczęsna, Karol Mastalerz i Wojciech Chałupka.

Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.