Dzień otwarty w UMFC!

Dzień otwarty UMFC | 9 marca 2024 r. | 10.00-16.00

9 marca 2024 r. w gmachu Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina przy ul. Okólnik w Warszawie i ul. Kawaleryjskiej w Białymstoku odbędzie się Dzień Otwarty UMFC. Będzie można porozmawiać z wykładowcami i studentami, wziąć udział w lekcjach otwartych, a także poznać zasady rekrutacji i posłuchać efektów naszej pracy w wykonaniu pedagogów i studentów.

Podczas spotkań 9 marca 2024 r. w godzinach 10.00-16.00, będzie można m. in.:
– obejrzeć lekcje pokazowe prowadzone na poszczególnych wydziałach,
– odbyć konsultacje u wybranego pedagoga,
– wziąć udział w spotkaniu z dziekanem oraz kierownikami katedr Waszego przyszłego wydziału,
– otrzymać garść informacji oficjalnych i tych mnie oficjalnych bezpośrednio od Samorządu Studentów UMFC oraz studentów,

- porozmawiać o rodzajach wsparcia oferowanych przez uczelnię osobom ze szczególnymi potrzebami (w tym z niepełnosprawnościami),
- zapoznać się z ofertą wsparcia psychologicznego na naszej uczelni,
– napić się kawy i zjeść ciastko w KAWIARENCE UMFC.

Jeśli potrzebujesz jakiegokolwiek wsparcia podczas Dnia Otwartego daj nam znać:
- wypełniając  formularz dostępny pod adresem www.forms.office.com
- pisząc maila na adres: dostepnosc@chopin.edu.pl
- telefonicznie: +48 730 709 656

ZAPRASZAMY!

 • Wydział Kompozycji i Teorii Muzyki

  SALA IM. H. MELCERA
  godz. 10.00-11.30
  - Powitanie i zajęcia pokazowe z Praktyki wykonawczej muzyki współczesnej | dr hab. Ignacy Zalewski oraz as. Przemysław Zych

   

  SALA 448 AB
  godz. 11.30-12.30 
  - Zajęcia pokazowe z Muzyki filmowej/Technologii muzyki filmowej i teatralnej + Q&A | dr hab. Tomasz Opałka

  godz. 12.30-13.30 - Zajęcia pokazowe z Kompozycji muzyki komputerowej + Q&A | Żaneta Rydzewska, dr Mateusz Śmigasiewicz) 

   

  KONSULTACJE INDYWIDUALNE

  SALA 448 A
  godz. 13.30-16.00 - Kompozycja | dr hab. Tomasz Opałka

  SALA 313
  godz. 13.30-16.00 - Kompozycja | dr hab. Ignacy Zalewski

  Przedmioty kierunkowe: instrumentacja, czytanie partytur, ćw. z muz. elektr., WTK | Żaneta Rydzewska, dr Mateusz Śmigasiewicz - stolik WKiTM na parterze
   

 • Wydział Dyrygentury Symfoniczno-Operowej

  SALA IM. K. SZYMANOWSKIEGO
  godz. 11.00-12.00 - spotkanie z dziekanem dr hab. Rafałem Janiakiem, prof. UMFC oraz Kierownik Katedry Dyrygentury Symfoniczno-Operowej prof. dr hab. Moniką Wolińską

   

  KONSULTACJE INDYWIDUALNE
  SALA 338

  12.00 - prof. dr hab. Monika Wolińska
  13.00 - dr hab. Rafał Janiak, prof. UMFC
  14.00 - dr hab. Michał Klauza

   

 • Wydział Instrumentalny

  SALA KONCERTOWA
  dr hab. B. Jakubczak, prof. UMFC (org) 10:00-10:30
  dr hab. J. Wróblewski, prof. UMFC (org) 10:30-11:00
  dr hab. A Przemyk-Bryła, prof. UMFC (fortepian) 11:00-11:30

   

  SALA IM. H. MELCERA
  dr hab. J. Maklakiewicz, prof. UMFC (kameralistyka fortepianowa) 11:30-12:15
  prof. dr hab. E. Karaś (fortepian) 12:15-13:00
  dr hab. J. Wawrowski, prof. UMFC (skrzypce) 13:00-13:45
  as. mgr M. Kowalski (gitara) 13:45–14:30
  dr hab. I. Szałaj-Zimak, prof. UMFC (kameralistyka) 14:30-15:15
  dr K. Mucha (tuba) 15:15-16:00

   

  SALA ORGANOWA
  dr T. Soczek – 12:00-12:45
  dr K. Zych, dr hab. T. Wojnowicz, dr T. Pokrzywiński 14:00-15:00
  dr hab. Agata Sapiecha 15:00-15:30
  mgr Justyna Rekść-Raubo 15:30-16:00

   

  SALA 144
  dr hab. M. Pękala, prof. UMFC s. 13:00-14:00

   

  MUZYKA DAWNA - SALA ORGANOWA
  godz.14.00-15.00 - flet traverso/obój historyczny/wiolonczela historyczna - utwory solowe i kameralistyka | dr Karolina Zych, dr hab. Tytus Wojnowicz, as.Tomasz Pokrzywiński
  godz. 15.00-15.30 - skrzypce historyczne/altówka historyczna | dr hab. Agata Sapiecha
  godz. 15.30-16.00 - viola da gamba | mgr Justyna Rekść-Raubo


  KONSULTACJE INDYWIDUALNE
  prof. dr hab. A. Gębski (skrzypce) s. 442 9:00-14:00
  dr hab. A. Marucha (skrzypce) s. 315 12:00-14:00
  dr M. Czech (altówka) s. 430 13:00-15:00

  prof. dr hab. T. Strahl (wiolonczela) s. 441 14:00-16:00
  dr hab. A. Bogacki, prof. UMFC (kontrabas) s. 233 14:00-16:00
   

  dr M. Peradzyńska (flet) s. 337 14:00-16:00
  mgr Andrzej Ciepliński (klarnet) s. 314 10:00-12:00

  mgr A. Janda (klarnet) s. 433 10:00-14:00
  mgr K. Koszowski (saksofon) s.437 13:00-17:00
  dr hab. T. Bińkowski (róg) s. 323 13:00-15:00
  dr hab. A. Szebesczyk (róg) s. 432 14:00-16:00

  mgr K. Gajda (puzon) s. 441 12:00-14:00

  dr hab. R. Grząka (akordeon) s. 435 12:00-14:00
  dr hab. G. Palus (akordeon) s. 435 14:00-16:00
  dr hab. Z. Elster (harfa) s. 330 10:30-12:00
  mgr A. Olewiński (gitara) s. 434 11:30-13:30

  dr L. Potasiński (gitara) s. 443 14:30-16:00
  mgr Marianna Bednarska-Lechman (perkusja) s. 144 14:00-16:00

  dr hab. A Przemyk-Bryła, prof. UMFC (fortepian) s. 334 11:30-15:00
  dr K. Garstka (klawesyn) s. 230 14:30-15:30
   

 • Wydział Wokalno-Aktorski

  Szczegóły już wkrótce
   

 • Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Rytmiki

  SALA RYTMIKI I TAŃCA
  Specjalność: Rytmika

  godz. 12.00–13.30 – Pokaz zespołów rytmiki
  Pedagodzy: ad. dr Agnieszka Widlarz, st. wykł. dr Monika Sojka 

   

  SALA KONCERTOWA
  godz. 13.00 – 13.30 - Zajęcia emicji głosu i śpiewu indywidualnego z emisja głosu
  Pedagodzy: ad. dr Krzysztof Matuszak, wykł. Gabriela Machowska
  godz. 13.30 – 14.30 - Warsztaty chóralne zespołów wokalnych
  Udział wezmą: Mieszany Zespół Wokalny Wydziału Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Rytmiki oraz Zespół VRC
  Pedagodzy: dr hab. Dariusz Zimnicki, prof. UMFC, dr hab. Joanna Maluga

   

  KONSULTACJE INDYWIDUALNE
  SALA 339
  Dyrygentura

  godz. 10.00–11.30 - ad. dr Agata Góreczna-Jakubczak, as. dr Wojciech Pławner

  SALA 317
  Emisja głosu
  godz. 10.00–11.30 – ad. dr Rafał Grozdew, wykł. dr Waleria Przelaskowska-Rokita 

  SALA 429
  Improwizacja fortepianowa
  godz.11.00–12.00– ad. dr Agnieszka Widlarz 

   

 • Wydział Reżyserii Dźwięku

  10.00-12.00 - nagranie w studiu muzycznym 004 i 004 A - reżyseria muzyczna - stud. pan Kosma Standera (I rok studiów mgr, specjalność: reżyseria muzyczna)

  10.00-10.30 - spotkanie przy kabinie VR (foyer przy Sali Koncertowej), następnie zajęcia z montażu w technologii VR w sali 102 w godz. 10.30-11.30 (ad. dr Przemysław Danowski i stud. pani Anita Palimąka i Anna Balcewicz - I rok studiów mgr specjalność: reżyseria dźwięku w multimediach)
  Spotkanie będzie powtórzone w godz. 11.30 -12.00 - kabina VR i montaż VR w sali 102 - godz. 12.00-13.00

  10.00-12.00 - studio foleyowe 008 - nagrania efektów do filmu - stud. pani Magdalena Więsław (II rok studiów mgr, specjalność: reżyseria muzyczna, reżyseria dodatkowa: reżyseria dźwięku w filmie)

  10.00-12.00 - studio filmowe 005 - pokaz filmów udźwiękowionych przez studentów - as. Iga Kałduńska 

  11.00-12.00 oraz 12.00-13.00 (powtórzenie) - sala 420 - zagadnienia z zakresu solfeżu barwy - dr hab. Tomira Rogala, prof. UMFC - Kierownik Katedry Akustyki Muzycznej i Multimediów, st. wykł. mgr Teresa Rościszewska, ad. dr Joanna Szczepańska-Antosik

  10.00-12.00 - reżysernia 007 - pokaz nagrań muzycznych - stud. pan Antoni Cieplik - II rok studiów lic. 

  10.00-12.00 - reżysernia 452 - pokaz nagrań muzycznych - studenci Wydziału Reżyserii Dźwięku

  13.00-14.00 - studio muzyczne 004 - spotkanie z przedstawicielami trzech specjalności: reżyseria muzyczna - dr hab. Katarzyna Rakowiecka-Rojsza, prof. UMFC - dziekan Wydziału Reżyserii Dźwięku, reżyseria dźwięku w filmie - as. Iga Kałduńska, reżyseria dźwięku w multimediach - ad. dr Przemysław Danowski
   

 • Wydział Muzyki Kościelnej

  PRACOWNIA ORGANOWA

  10.15-11.00 Lekcja otwarta Organy – dr hab. Ireneusz Wyrwa, prof. UMFC
  11.00-11.45 Lekcja otwarta Improwizacja organowa i akompaniament liturgiczny – dr hab. Michał Markuszewski, prof. UMFC

  SALA KONCERTOWA
  11.45-13.00 Koncert organowy w wykonaniu studentów

  SALA 339
  12.00-16.00 Lekcje otwarte Dyrygentura – ad. dr Anna Perzanowska Tarasiuk
  lekcje rozpoczynają się o godz. 12.00, 12.45, 13.30, 14.30, 15.15

  SALA OPEROWA
  14.00-15.30 Lekcje otwarte Dyrygentura gregoriańska – dr hab. Michał Sławecki, prof. UMFC
  lekcje rozpoczynają się o godz. 14.00, 14.45

   

  KONSULATCJE INDYWIDUALNE
  SALA 438
  10.00-10.45 dr hab. Michał Markuszewski, prof. UMFC
  11.00-11.45 dr hab. Ireneusz Wyrwa, prof. UMFC

   

 • Wydział Tańca

  Szczegóły już wkrótce
   

 • Wydział Jazzu i Muzyki Estradowej

  SALA IM. K. SZYMANOWSKIEGO
  godz. 10.00-11.00 - dr Paweł Pańta - kontrabas jazzowy, gitara basowa
  godz. 12.00-13.30 - Szymon Klekowicki - zespół
  godz. 13.40-15.10 - dr hab. Rafał Sarnecki - klasa gitary

   

  KONSULTACJE INDYWIDUALNE
  SALA 302

  11.00 - 12.30 - dr Jerzy Małek - trąbka
  12.40 - 14.00 - dr hab. Janusz Brych - saksofon jazzowy

   

 • Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki - Filia w Białymstoku

  LEKCJE POKAZOWE 

  SALA AUDYTORYJNA 201 B 
  godz. 10.00-10.30  dr hab. Krystyna Gołaszewska, prof. UMFC - gra na flecie 
  godz. 11.00-12.00  KONCERT 
  godz. 12.00-12.30  dr hab. Roman Hoffmann, prof. UMFC - kwartet smyczkowy/wiolonczela 
  godz. 12.30-3.00  mgr Przemysław Kummer- emisja głosu  
  godz. 13.00-13.30  prof. dr Aleksander Teliga - śpiew solowy 
  godz. 13.30-14.00  dr Wojciech Dunaj - gra na klarnecie 
  godz. 14.00-14.30  dr Sylwester Sobola - gra na oboju 
  godz. 14:30-15:00 prof. dr Ludmila Kasjanenko - gra na fortepianie 

   

  SALA 203 B 
  godz. 12.30-13.00  dr hab. Ewa Rafałko - dyrygowanie  

  SALA KAMERALNA  25 A 
  godz. 10.00-10.30  dr hab. Kamil Łomasko - gra na kontrabasie 
  godz. 10.30-11.00  mgr Jakub Grabe-Zaremba - gra na altówce 
  godz. 12.00-12.30  dr Rafał Dudzik - gra na skrzypcach 
  godz. 12.30-13.00  mgr Wojciech Rolek - gra na tubie 
  godz. 13.00-13.30  mgr Tomasz Czekała - gra na rogu 

  SALA 24 A 
  godz. 12.30-13.00 dr Anna Krzysztofik-Buczyńska - gra na klawesynie 

  SALA OGRANOWA 106A 
  godz. 10.00-10.30 dr hab. Józef Kotowicz- gra na organach  

  SALA PERKUSYJNA 06A 
  godz. 10.00-10.30 dr Mariusz Mocarski - gra na perkusji 

   

  KONSULTACJE INDYWIDUALNE 

  W sprawie konsultacji indywidualnych prosimy o kontakt mailowy:  
  filia@chopin.edu.pl