Władze Uczelni

Rektor
prof. dr hab. Klaudiusz Baran

 

Prorektor ds. nauki
prof. dr hab. Paweł Łukaszewski

 

Prorektor ds. studenckich i dydaktyki
dr hab. Aleksander Kościów, prof. UMFC

 

Prorektor ds. zagranicznych
prof. dr hab. Paweł Gusnar

 

p. o. Kanclerz
Paweł Sroczyński

Kwestor
Aneta Lipińska

 

Wydział Kompozycji i Teorii Muzyki
Dziekan — dr hab. Ignacy ZalewskiKierownik Katedry Kompozycji — prof. dr hab. Paweł Łukaszewski
Kierownik Katedry Teorii Muzyki — dr hab. Marcin Łukaszewski, prof. UMFC

 

Wydział Dyrygentury Symfoniczno-Operowej
Dziekan — ad. dr hab. Rafał JaniakKierownik Katedry Dyrygentury Symfoniczno-Operowej — dr hab. Monika Wolińska, prof. UMFC

 

Wydział Instrumentalny
Dziekan — prof. dr hab. Tomasz StrahlProdziekan — dr hab. Rafał Grząka, prof. UMFC
Prodziekan —
  dr hab. Agnieszka Przemyk-Bryła, prof. UMFC
Kierownik Katedry Akordeonu — dr hab. Rafał Grząka, prof. UMFC
Kierownik Katedry Fortepianu — dr hab. Joanna Ławrynowicz-Just, prof. UMFC
Kierownik Katedry Harfy, Gitary i Perkusji — dr hab. Henryk Mikołajczyk, prof. UMFC
Kierownik Katedry Instrumentów Dętych — dr hab. Artur Kasperek, prof. UMFC
Kierownik Katedry Instrumentów Smyczkowych — prof. dr hab. Sławomir Tomasik
Kierownik Katedry Kameralistyki Fortepianowej i Smyczkowej — dr hab. Robert Morawski, prof. UMFC
Kierownik Katedry Muzyki Dawnej — prof. dr hab. Lilianna Stawarz
Kierownik Katedry Organów i Klawesynu — prof. dr hab. Alina Ratkowska

 

Wydział Wokalno-Aktorski
Dziekan — prof. dr hab. Robert Cieśla


 

Prodziekan — wykł. Tomasz Krezymon
Kierownik Katedry Wokalistyki — dr hab. Jolanta Janucik, prof. UMFC

 

Wydział Dyrygentury i Wokalistyki Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki
Dziekan — prof. dr hab. Wanda Tchórzewska-Kapała


 

Prodziekan — ad. dr Jakub Hutek
Kierownik Katedry Dyrygentury Chóralnej — dr hab. Dariusz Zimnicki, prof. UMFC
Kierownik Katedry Edukacji Muzycznej — dr hab. Maria Gabryś-Hayke, prof. UMFC
Kierownik Katedry Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej — dr hab. Magdalena Stępień, prof. UMFC

 

Wydział Reżyserii Dźwięku
Dziekan — dr hab. Katarzyna Rakowiecka-Rojsza, prof. UMFC


 

Prodziekan — prof. dr hab. Witold Osiński
Kierownik Katedry Reżyserii Dźwięku — prof. dr hab. Krzysztof Kuraszkiewicz
Kierownik Katedry Akustyki Muzycznej i Multimediów — dr hab. Tomira Rogala, prof. UMFC

 

Wydział Muzyki Kościelnej
Dziekan — dr hab. Michał Sławecki, prof UMFC


 

Kierownik Katedry Muzyki Kościelnej — dr hab. Ireneusz Wyrwa, prof. UMFC

 

Wydział Tańca
Dziekan — dr hab. Klaudia Carlos-Machej, prof. UMFC


 

Kierownik Katedry Tańca — dr hab. Beata Książkiewicz, prof UMFC

 

Wydział Jazzu i Muzyki Estradowej
Dziekan — ad. dr hab. Piotr Kostrzewa


 

Kierownik Katedry Jazzu i Muzyki Estradowej — dr hab. Janusz Brych, prof. UMFC

 

Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny Filii UMFC w Białymstoku
Dziekan — prof. dr hab. Wioletta Miłkowska


 

Prodziekan — ad. dr hab. Katarzyna Makal-Żmuda
Kierownik Katedry Chóralistyki i Edukacji Artystycznej — prof. dr hab. Bożena Violetta Bielecka
Kierownik Katedry Pedagogiki Instrumentalnej — dr hab. Włodzimierz Promiński, prof. UMFC
Kierownik Katedry Pedagogiki Wokalnej — prof. dr hab. Cezary Szyfman

 

Kolegium Nauk Humanistycznych i Języków Obcych
Kierownik — ad. dr hab. Agnieszka Muszyńska‑Andrejczyk

Kolegium Pedagogiczne
Kierownik — doc. Katarzyna Dudek-Kostrzewa

Szkoła Doktorska
Dyrektor — dr hab. Alicja Gronau-Osińska, prof. UMFC