Katedra Muzyki Dawnej

Katedra Muzyki Dawnej:
specjalności na kierunku Instrumentalistyka (od roku akademickiego 2019/2020):

 • muzyka dawna — gra na skrzypcach historycznych,
 • muzyka dawna — gra na altówce historycznej,
 • muzyka dawna — gra na wiolonczeli historycznej,
 • muzyka dawna — gra na oboju historycznym,
 • muzyka dawna — gra na flecie traverso,
 • muzyka dawna — gra na violone,
 • muzyka dawna — gra na violi da gamba,
 • muzyka dawna — gra na kontrabasie historycznym,
 • muzyka dawna — gra na teorbie,
 • muzyka dawna — gra na trąbce naturalnej.

Międzywydziałowe Studium Muzyki Dawnej rozpoczęło swą działalność w roku akademickim 1996/97 pod kierunkiem ad. dr Agaty Sapiechy. Od stycznia 2014 r. zostało przemianowane na Zakład Muzyki Dawnej, następnie w Międzywydziałowy Zakład Muzyki Dawnej, a ostatecznie w 2019 roku zatwierdzone jako Katedra Muzyki Dawnej. Od roku akademickiego 2016/2017 funkcję kierownika sprawuje prof. dr hab. Lilianna Stawarz

Edukacja na specjalności Muzyka Dawna obejmuje szereg specjalistycznych przedmiotów, m.in.:

 • I STOPIEŃ

  I stopień

  • gra na instrumencie historycznym:
   skrzypcach historycznych,
   altówce historycznej
   wiolonczeli historycznej
   oboju historycznym
   flecie traverso
   violi da gamba
   violone,
   kontrabasie historycznym
   teorbie
   gra na trąbce naturalnej
    
  • zespół kameralny muzyki dawnej
  • zagadnienia wykonawcze muzyki dawnej
  • orkiestra historyczna
  • studia orkiestrowe
  • przygotowanie partii oratoryjnych i operowych
  • praca z akompaniatorem
  • praktyka basso continuo dla wszystkich instrumentów
  • improwizacja historyczna z elementami dyminucji
  • historia muzyki dawnej z literaturą
  • notacja historyczna
  • prepolifonia europejska
 • II STOPIEŃ

  II stopień

  • gra na instrumencie historycznym:
   skrzypcach historycznych,
   altówce historycznej
   wiolonczeli historycznej
   oboju historycznym
   flecie traverso
   violi da gamba
   violone,
   kontrabasie historycznym
   teorbie
   gra na trąbce naturalnej
    
  • zespół kameralny muzyki dawnej
  • orkiestra historyczna
  • przygotowanie partii oratoryjnych i operowych
  • praca z akompaniatorem 
  • formy tańca historycznego
  • specjalistyczne kształcenie słuchu
  • kontrapunkt historyczny
  • biznes w kulturze

   

 •  

  Cykl nauczania studiów licencjackich trwa trzy lata (sześć semestrów), a magisterskich 2 lata ( cztery semestry).
  Poza lekcjami indywidualnymi, niektóre przedmioty mogą być realizowane przez studentów z innych wydziałów, jako fakultatywne  ( według  aktualnej listy przedmiotów fakultatywnych UMFC).
  Studia zakończone są otrzymaniem dyplomu licencjackiego i magisterskiego ze specjalności: Muzyka Dawna.