1 I 1970 r.

Kurs konsultacyjny dla kandydatów na studia

Serdecznie zapraszamy do udziału w kursie konsultacyjnym dla kandydatów na studia

Serdecznie zapraszamy do udziału w kursie konsultacyjnym dla kandydatów na studia w roku akademicki 2021/2022!

Kurs odbędzie się w następujących modułach:

  1. Wydział Kompozycji i Teorii Muzyki (16 godzin),
  2. Wydział Dyrygentury Symfoniczno-Operowej (16 godzin),
  3. Wydział Instrumentalny (8 godzin),
  4. Wydział Wokalno-Aktorski (4 godziny),
  5. Wydział Dyrygentury i Wokalistyki Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki (10 godzin),
  6. Wydział Reżyserii Dźwięku (16 godzin),
  7. Wydział Muzyki Kościelnej (8 godzin),
  8. Wydział Jazzu i Muzyki Estradowej (10 godzin),
  9. Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej i Rytmiki - Białystok (od 8 do 16 godzin).

Szczegółowe informacje dostepne na stronie Uniwersyteckie Centrum Edukacyjnego