21 I 2022 r.

Uwaga! Rośnie liczba zachorowań na SARS-CoV-2 - ZACHOWAJMY OSTROŻNOŚĆ!

Przypominamy o zasadach postępowania w pandemii

Szanowni Państwo,

w związku z rosnącą liczbą zachorowań na SARS-CoV-2 przypominamy, że osoby, które zaobserwują u siebie objawy charakterystyczne dla zakażenia koronawirusem, zobowiązane są: 

  1. poinformować o tym fakcie UMFC, pisząc wiadomość na adres powiadomienia@chopin.edu.pl oraz telefonicznie właściwego dziekana lub przełożonego;
  2. w przypadku osób zakwaterowanych w domu studenckim, poinformować telefonicznie pracownika dyżurującego na portierni a następnie postępować zgodnie z uzyskanymi wytycznymi. 

W przypadku podejrzenia u siebie zachorowania na SARS-CoV-2 istnieje możliwość uzyskania skierowania na test poprzez stronę https://www.gov.pl/web/koronawirus/zapisz-sie-na-test-na-koronawirusa

Osoby, które są zakażone SARS-CoV-2, co zostało potwierdzone testem, zobowiązane są: 

  1. poinformować o tym fakcie UMFC, pisząc wiadomość na adres powiadomienia@chopin.edu.pl oraz telefonicznie właściwego dziekana lub przełożonego wraz ze wskazaniem osób ze społeczności UMFC, z którymi miały bezpośredni kontakt* do 3 dni przed wystąpieniem objawów; 
  2. powstrzymać się od obecności na terenie UMFC (z wyłączeniem domu studenckiego, jeśli tam są zakwaterowane) oraz od jakichkolwiek kontaktów z innymi osobami do dnia zakończenia izolacji;
  3. w przypadku osób zakwaterowanych w domu studenckim pozostać w swoim pokoju i poinformować telefonicznie pracownika dyżurującego na portierni a następnie postępować zgodnie z uzyskanymi wytycznymi. 

* przebywanie m.in. w bezpośredniej bliskości - twarzą w twarz - z osobą chorą, w odległości mniejszej niż 2 m przez ponad 15 minut lub też bezpośredni kontakt fizyczny z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 albo też bezpośredni kontakt, bez środków ochronnych, z wydzielinami osoby z COVID-19 (np. dotykanie zużytej chusteczki higienicznej, narażenie na kaszel osoby chorej). 

Jednocześnie przypominamy, że na stronie https://chopin.edu.pl/bezpieczenstwo/covid-19 znajdą Państwo więcej informacji w związku z zagrożeniem koronawirusem.