20 listopada 2022 r.

  • godz. 12:00

Edukacja w sztuce tańca - III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Artystyczna

Wydział Tańca Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie zaprasza na konferencję Edukacja w sztuce tańca, która poświęcona będzie historii i współczesnej problematyce oraz perspektywom rozwoju w dziedzinie tańca.  

Termin: 20 listopada, tryb online. 

Konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny, adresowana jest do wszystkich specjalistów, którzy w swojej działalności jak i badaniach stykają się z problematyką związaną z edukacją w sztuce tańca w sposób praktyczny jak i teoretyczny. 

Organizator przewiduje publikację w formie recenzowanej monografii wieloautorskiej Edukacja w sztuce tańca, w której znajdą się artykuły prezentowane podczas trzech konferencji poświęconych tej tematyce.  

Problematyka Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Artystycznej Edukacja w sztuce tańca: 

2021 Edukacja w sztuce. Kompetencje nauczyciela, metody pracy, problematyka 

2018 Edukacja w sztuce. Wczesnoszkolny etap nauczania tańca jako podstawa kształcenia tancerzy 

dr hab. Beata Książkiewicz, prof. UMFC
Kierownik Katedry Tańca
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina