15 VI 2015 r.

15/06/2015 GRAND PRIX dla Big Bandu UMFC

W czerw­cu 2015 r. Big Band UMFC wziął udział w 20. jubi­le­uszo­wym Big Band Festival w Nowym Tomyślu. czy­taj wię­cej »