Deklaracja Polityki Erasmusowej

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie stara się wspierać i rozwijać zintegrowany Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego poprzez realizację założeń Deklaracji Bolońskiej, głównych wytycznych Strategii Lizbońskiej oraz Procesu Kopenhaskiego. Czytaj więcej - deklaracja

Utworzono na podstawie stron internetowych:
http://erasmusplus.org.pl
http://erasmusplus.org.pl/dokumenty/szkolnictwo-wyzsze