Funkcja dydaktyczna i naukowa KNHiJO

Funkcja dydaktyczna
Zakres przedmiotów humanistycznych obejmuje pełny (od starożytności po współczesność) wykład historii filozofii i historii sztuki, a także wykłady z zakresu historii kultury, estetyki i filozofii muzyki. Dla osób studiujących w języku angielskim realizowany jest także wykład z wybranych zagadnień kultury polskiej (Chosen Aspects of Polish Culture) oraz Sound and Image.
Oferta Kolegium obejmuje również lektoraty z trzech języków obcych: angielskiego, francuskiego i niemieckiego. W przypadku studiów I stopnia lektorat kończy się egzaminem na poziomie B2, a na studiach II stopnia egzaminem B2+, obejmującym specjalistyczne słownictwo muzyczne w zależności od specjalności.
Ponadto na specjalności śpiew solowy, śpiew solowy i aktorstwo oraz dyrygentura symfoniczno-operowa, jako przedmiot kierunkowy, prowadzone są zajęcia języka włoskiego, a dla studentów-obcokrajowców oraz stypendystów programu Erasmus zajęcia języka polskiego. Wykładowcy Studium prowadzą również zajęcia z zakresu fonetyki języka na specjalności śpiew solowy, śpiew solowy i aktorstwo oraz wokalistyka chóralna.

Funkcja naukowa
Pracownicy Kolegium są aktywni naukowo w reprezentowanych przez siebie dyscyplinach: filozofii, filozofii muzyki, teorii i historii kultury muzycznej, estetyki, historii sztuki, literaturoznawstwie, przekładoznawstwie, librettologii i językoznawstwie. Regularnie publikują, redagują, uczestniczą w konferencjach. Zakres badań obejmuje głównie kwestie interdyscyplinarne, co jest szczególnie ważne i cenne dla Naszej Uczelni, pozwala bowiem wzbogacić dyskurs muzyczny o treści w rozmaity sposób z muzyką korelujące.
Naukowa działalność Pracowników jednostki miała i ma nadal charakter interdyscyplinarny. Z publikacji emerytowanych Pedagogów zrealizowanych przez Wydawnictwo UMFC można wymienić np. dwa tomy pod red. M. Demskiej-Trębacz Z pogranicza muzyki-tańca-plastyki (2007) oraz Dla dobra i chwały muzyki polskiej. Z przeszłości i teraźniejszości warszawskiej uczelni muzycznej (2011), a także Dźwięk, światło, obraz w sztuce polskiej XX wieku (2008) pod red. T. Grzybkowskiej. Ukazały się także cztery tomy autorstwa K. Lipki Utopia urzeczywistniona. Metafizyczne podłoże treści dzieła muzycznego (2009), Pejzaż nadziei. Historyczny rozwój muzyki jako proces o charakterze teleologicznym (2010); Entropia kultury. Sztuka w ponowoczesnej pułapce (2013) oraz Abstrakcja i przestrzeń. Szkic o ekspansji myśli i sztuki (2018).

Publikacje książkowe aktualnych Pracowników KNHiJO:
2015
– Lesiak-Bielawska, E. (2015), Basic English for Musicians. Symbols of Musical Notation
– Szyjkowska-Piotrowska, A. (2015), Po-twarz. Przekraczanie widzialności w sztuce i filozofii
– H. Berlioz, Potępienie Fausta. Libretto (2015), tłumaczenie, opracowanie, wstęp M. Sokołowicz
– Ruiz Artola, I., (2015 Formiści, la sintesis de la modernidad
2017
– Ruiz Artola, I., (2017) A contrapelo, textos de arte no-oficial en Polonia (1960-1989)
Puccini na głosy (2017) , red. S. Dąbek, A. Muszyńska-Andrejczyk, M. Sokołowicz
– Szyszkowska, M.A., (2017) Wsłuchując się w muzykę. Studium z fenomenologii słuchania
2018
– Lesiak- Bielawska, E. (2018), Teaching and Researching English for Specific Purposes
2019
– G. Bizet, Poławiacze pereł. Libretto (2019 ), tłumaczenie, opracowanie, wstęp M. Sokołowicz
– Szyjkowska-Piotrowska, A. (2019), Dyrygując falom. Myślenie w wizualno-muzycznych awangardach
Shenton, A. (2019), Arvo Pärt. Słyszalne światło, tłumaczenie z j. angielskiego J. Jasińska
– Muszyńska-Andrejczyk, A. (2019), Puccini. Willidy-Edgar-Manon Lescaut. Geneza, libretto, przekład
– „Studia Librettologiczne i Operologiczne”, tom I (2019), red. A. Muszyńska-Andrejczyk
2020
– „Studia Librettologiczne i Operologiczne. Granados, Goyescas, Goya i kultura hiszpańska”, tom II (2020/2021), red. A. Muszyńska-Andrejczyk, M. Kubala, I. Ruiz Artola

Konferencje i sesje naukowe w latach 2011–2020
– Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji Jubileuszu 200-lecia Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina Przeszłość przyszłości. Wkład warszawskiej uczelni muzycznej do europejskiej kultury, 2–4 czerwca 2011, kierownik naukowy: prof. dr Mieczysława Demska-Trębacz
– Konferencja Naukowa Muzyka i filozofia, 22 maja 2013, kierownik naukowy: dr hab. Krzysztof Lipka
– Konferencja Naukowa Muzyka i filozofia 2: sztuka i tajemnica, 27 marca 2014, kierownik naukowy: dr hab. Krzysztof Lipka, prof. UMFC
– Międzynarodowa Konferencja Puccini na głosy, 18 kwietnia 2015, kierownik naukowy: dr Agnieszka Muszyńska-Andrejczyk, współpraca: dr Małgorzata Sokołowicz
– Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Muzyka polska i Biblia. Światło Słowa Bożego, 19–20 kwietnia 2016, kierownik naukowy: prof. zw. dr hab. Stanisław Dąbek
– Międzynarodowa Konferencja Naukowa Gaetano Donizetti znany i nieznany. Stylistyka belcanto na podstawie badań nad wczesnymi dziełami kompozytora, kierownik naukowy: dr hab. Agnieszka Muszyńska-Andrejczyk (w ramach działalności Pracowni Badań Librettologicznych i Operologicznych), dr hab. Małgorzata Kubala