Tom 1 Droga artysty

Musica Intellectualis, tom 1: Droga artysty, red. Emilia Dudkiewicz, Eugenia Rozlach, Ewa Skardowska, Chopin University Press, Warszawa 2017, ss. 179 (ISBN 978-83-61489-95-5)

Musica Intellectualis to seria publikacji zbiorowych Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, zapoczątkowana tomem zatytułowanym Droga artysty. Otwierają go refleksje i szkice znakomitych artystów i pedagogów: Romana Lasockiego (Drogi wolności), Sławomira Tomasika (Świadomość a pamięć muzyczna), Jerzego Marchwińskiego (O znaczeniu kształcenia kameralnego muzyków) oraz Ewy Skardowskiej (Metafizyka, awangarda i praxis w pracy artystycznej). Następnie prezentowane są sylwetki dwojga kompozytorów: zaprzyjaźnionego z Chopinem Józefa Nowakowskiego (tekst Andrzeja Wróbla) i Katarzyny Arnhold – w kontekście jej inspiracji muzyką południowych Indii (rozmowa kompozytorki z Ewą Skardowską). Dział Studia zawiera artykuły naukowe Małgorzaty Waszak (W kręgu oper Krzysztofa Pendereckiego. Dialog tradycji ze współczesnością), Marcina T. Łukaszewskiego (Technika wariacyjna w polskich wariacjach fortepianowych w latach 1900–2010), Marty Dziewanowskiej-Pachowskiej (Dźwięki muzyczne i niemuzyczne. Między percepcją a refleksją) i Anthony'ego Grittena z Royal Academy of Music w Londynie (Raport z archipelagu badań artystycznych). Rozważania na temat sztuki wykonawczej i zagadnień dotyczących kształcenia podejmują Robert Cieśla (Klasyfikacja głosów operowych na przykładzie oper polskich. Projekt pilotażowy) i Marcin T. Łukaszewski (Kilka oczywistych uwag dla grających na fortepianie). Ostatnia część, Varia, uzupełnia tematykę publikacji o sprawozdania z konferencji, recenzje płyt i książek oraz rozmowy z muzykami (m.in. z Alicją Kozak i Pawłem Gusnarem).