Tom 3

Musica Intellectualis, tom 3, red. Eugenia Rozlach, Ewa Skardowska, Chopin University Press, Warszawa 2019, ss. 212 (ISBN 978-83-65990-32-7)

Oddajemy do rąk P.T. Czytelników trzeci tom serii wydawniczej Musica Intellectualis. Otwierają go teksty naukowe przyporządkowane do działu Studia, autorstwa: Ewy Skardowskiej (Dualizm komunikacji muzycznej), Leszka Potasińskiego – dotyczący gitarowej techniki i notacji resguardo, Marii Machowskiej – podejmujący wybrane aspekty transkrypcji dzieł scenicznych Igora Strawińskiego na skrzypce i fortepian, Łukasza Chrzęszczyka – skoncentrowany wokół II Sonaty na skrzypce i fortepian Pendereckiego, Katarzyny Karaskiewicz (O estetycznym wychowaniu w ujęciu Stanisława Kostki Potockiego…) oraz Krystyny Juszyńskiej – o Miłoszu Maginie. Szkice i refleksje wypełniają artykuły Małgorzaty Przanowskiej, Kamili Wąsik-Janiak, Bogumiły Dziel-Wawrowskiej oraz Aleksandry Resztik-Wesołowskiej. W części poświęconej sztuce wykonawczej Jadwiga Rappé podejmuje kwestię pieśni pisanych przez polskich kompozytorów do tekstów obcych, zaś Marcin T. Łukaszewski przedstawia kolejną część poradnika dla pianistów. Afordancje a umysł poszerzony przez muzykę, to polski przekład artykułu Joela Kruegera z Uniwersytetu w Exeter. Kolejny dział, Sylwetki, otwierają zapisy rozmów z Aleksandrą Garbal i Rafałem Janiakiem o skomponowanych przez nich operach, a dopełniają: wspomnienie o Aldo Cicciolinim pióra Agnieszki Maruchy oraz szkic Anny Wróbel o Witoldzie Maliszewskim. Ostatnia część, Varia, zawiera recenzje płyt i podręcznika do nauki harmonii.