Tom 1

Thesaurus Musicae Sacrae, tom 1, red. Michał Sławecki, Chopin University Press, Warszawa 2017, ss. 112 (ISBN 978-83-61489-98-6)

Pierwszy tom serii Thesaurus Musicae Sacrae zawiera sześć artykułów. Rozpoczyna go tekst wybitnego i niekwestionowanego specjalisty w zakresie śpiewu gregoriańskiego – ks. prof. Alberto Turco z Werony, który podejmuje tematykę związaną z najstarszym śpiewem Kościoła Zachodniego pod kątem analizy kompozycyjnej, estetycznej i modalnej. Ze względu na obszerność artykułu podzielono go na dwie części. Dwa kolejne artykuły, autorstwa dra Alberto Cebolla-Royo (z Salamanki) i dra hab. Piotra Wilczyńskiego (z UMFC), poruszają problematykę rozwoju muzyki i jej miejsca podczas liturgii sprawowanej na przestrzeni wieków w Katedrze w Salamance i w Archikatedrze Warszawskiej. Tekst ks. prof. dra hab. Waldemara Chrostowskiego (UKSW) przybliża biblijną perspektywę muzyki, wyjaśnia cel jej istnienia, opisuje tradycję muzyczną i instrumenty w biblijnym Izraelu. Praca prof. dra hab. Wiesława Delimata (AM w Krakowie) przenosi nas do epoki baroku i traktuje o luterańskich korzeniach kantaty, stawiając pytania o siłę jej oddziaływania na ludzi żyjących dzisiaj. Ostatnią propozycją jest referat Jana Węcowskiego (emerytowanego wykładowcy UMFC), w którym autor udowadnia istnienie tematów polskich pieśni kościelnych w twórczości Fryderyka Chopina.