Tom 2 Dom Cardine in memoriam

Thesaurus Musicae Sacrae, tom 2: Dom Cardine in memoriam, red. Michał Sławecki, Chopin University Press, Warszawa 2019, ss. 202 (ISSN 2545-1782; ISBN 978-83-65990-33-4)

W 1968 roku solesmeński mnich benedyktyński dom Eugène Cardine, spadkobierca dom Mocquereau i kontynuator badań podjętych z inspiracji dom Guerangera, opublikował swoje wielkie dzieło Semiologia gregoriańska – w istocie był to zbiór notatek z wykładów w Papieskim Instytucie Muzyki Sakralnej w Rzymie zebranych przez jego uczniów: Godeharda Joppicha i Ruperta Fischera. Cardine od stycznia 1952 roku uczył w Rzymie, początkowo jako wykładowca paleografii muzycznej. Stworzył nową gałąź nauki, zajmującą się badaniem rytmicznych zapisów paleograficznych śpiewu gregoriańskiego, nadawaniem konkretnego znaczenia poszczególnym znakom neumatycznym w szerokim kontekście: semantycznym, modalnym i estetycznym. W 2018 roku obchodziliśmy dwie rocznice szczególnie ważne dla śpiewu liturgicznego: 50-lecie publikacji Semiologii gregoriańskiej i 30-lecie śmierci jej autora.

Niniejszy rocznik zatytułowany Dom Cardine in memoriam w całości poświęcony jest problematyce zachodniej monodii liturgicznej. Otwiera go tekst o. Jacques’a Guilmarda z Solesmes traktujący o dziele semiologicznym Cardine’a. Autor opisuje chronologię jego życia i odkrycia semiologiczne, przytacza wykaz najważniejszych wystąpień na kongresach, seminariach i kursach oraz podaje obszerną bibliografię podzieloną według następującego porządku: recenzje, artykuły i książki, wykaz prac magisterskich i doktorskich, których Cardine był promotorem w Papieskim Instytucie Muzyki Sakralnej w Rzymie. Kolejne teksty (w językach angielskim, francuskim, włoskim i polskim), to owoc badań czołowych gregorianistów o międzynarodowej renomie: Alberta Turco (em. prof. muzyki w Seminarium Diecezjalnym w Weronie oraz śpiewu gregoriańskiego w Papieskich Instytutach Muzyki Sakralnej w Mediolanie i w Rzymie), Nino Albarosy (ucznia i przyjaciela o. Cardine’a, doktora honoris causa rzymskiego Papieskiego Instytutu Muzyki Sakralnej), Franza Karla Praßla (prof. rzymskiego PIMS), Thomasa Foresta Kelly’ego (prof. Harvardu), Juana Carlosa Asensio Palaciosa (z Królewskiego Konserwatorium w Madrycie) oraz Jakuba Kubieńca (prof. UJ). Rocznik zamykają dwa sprawozdania: o. Jacues-Marii Guilmarda z II Spotkań Gregoriańskich „Semiologia gregoriańska dom Cardine’a 50 lat później” w Solesmes (10–12 IV 2018) oraz Jacquesa Zeggersa z 13. Międzynarodowego Festiwalu Śpiewu Gregoriańskiego w belgijskim Watou (4‒13 V 2018).