Aktualności

24.10.2019 r.
Uroczyste otwarcie Sali operowej im. Stanisława Moniuszki odbyło się 24 października 2019 r. Wydarzenie uświetnił koncert pod dyrekcją prof. dr. hab. Janusza Przybylskiego, podczas którego zabrzmiały fragmenty z 2 aktu opery "Straszny dwór" Stanisława Moniuszki. 

  
Fotoreportaż z uroczystości

18.10.2019 r. - sesja fotograficzna trzech sal kameralnych - Kinga Karpati
Sala im. H. Melcera

Sala im. K. Szymanowskiego

Sala im. S. Moniuszki

Sesja fotograficzna została sfinansowania ze środków w ramach umowy nr POIS. 08.01.-00-14-0008/16 dla projektu pod nazwą: "Modernizacja i nowa aranżacja trzech kameralnych sal widowiskowych wraz z zapleczem w budynku UMFC w Warszawie".

23.05.2019 r.
Uroczysty koncert z okazji otwarcia Sali audytoryjno-kinowej im. Karola Szymanowskiego miał miejsce 20 maja 2019 r. o godz. 12.00. Wystąpił Chopin University Big Band pod przewodnictwem Piotra Kostrzewy. Publiczność nagrodziła artystów gromkimi brawami. 


Fotoreportaż z Uroczystości

22.05.2019 r.
W dniu 20.05.2019 r. UMFC uzyskał pozwolenie na jej użytkowanie. Sala audytoryjno-kinowa im. Karola Szymanowskiego została zgłoszona do odbioru przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy i uzyskania pozwolenia na jej użytkowanie. W Sali operowej i na jej zapleczu kontynuowane są prace modernizacyjne stanowiące II etap realizacji modernizacji 3 sal. 

30.04.2019 r.
Zakończono montaż foteli kinowych wraz z dostawą mebli stanowiących pierwsze wyposażenie Sali. Tym samym modernizacja i aranżacja Sali audytoryjno-kinowej została sfinalizowana przed pierwotnie planowanym na 30.06.2019 r. terminem zakończenia prac. Jej efekt będzie można podziwiać już w maju. W celu uzyskania pozwolenia na jej użytkowanie od nadzoru budowlanego, zawiadomiono odpowiednie organy państwowe o zakończeniu robót tj. Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m. st. Warszawie. W Sali operowej i na jej zapleczu kontynuowane są prace modernizacyjne stanowiące II etap realizacji modernizacji 3 sal.

28.03.2019 r.
Zakończono montaż konstrukcji widowni w Sali audytoryjno-kinowej. Wykonawca przystąpił do montażu specjalnie zaprojektowanych do niej ściennych okładzin dźwiękochłonnych oraz układania parkietu w części scenicznej. Równolegle prowadzone są prace w zakresie układania instalacji elektrycznych. Na marzec zaplanowano w ramach II etapu rozpoczęcie prac związanych z przebudową instalacji elektrycznych w Sali operowej. Obecnie prowadzone są w pomieszczeniach na jej zapleczu. Prace będą polegały na ułożeniu nowego okablowania i osprzętu elektrycznego. Przebudowa ma na celu dostosowanie instalacji do współczesnych wymogów i potrzeb Uczelni.  Przewidywany termin zakończenia całości prac: wrzesień 2019 r.

25.02.2019 r.
Sala kameralna funkcjonuje już pełną parą. Odbywają się w niej  koncerty kameralne, przesłuchania, próby  oraz zajęcia dydaktyczne. W Sali audytoryjno – kinowej przygotowywana jest drewniana konstrukcja widowni oraz schodów ewakuacyjnych. Trwa montaż podkonstrukcji pod ścienne ustroje akustyczne oraz konstrukcji, w którą wbudowany zostanie ekran kinowy i głośniki. W  ramach II etapu prac w Sali operowej rozpoczęto prace demontażowe w zakresie budowlanym i instalacyjnym.

23.01.2019 r.
Koncert Inauguracyjny Sali Kameralnej im. Henryka Melcera miał miejsce we wtorek, 22 stycznia 2019 r., o godz. 12:00. Wykonawcami byli stypendyści Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Adam Goździewski – fortepian, Mateusz Kowalski – gitara, Paweł Trojak – śpiew, Licznie zgromadzona publiczność nagrodziła wykonawców gromkimi brawami.


Fotoreportaż z Uroczystości

23.01.2019 r.
W dniu 22.01.2019 r. UMFC uzyskał pozwolenie na jej użytkowanie. Sala kameralna im. Henryka Melcera wraz z pokojem obrad została przygotowana do odbioru przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy i uzyskania pozwolenia na jej użytkowanie. W Sali audytoryjno – kinowej kontynuowane są prace związane z montażem sufitów podwieszonych oraz ściennych paneli akustycznych. Równolegle trwają prace instalacyjne  zakresie układania kabli elektrycznych dostosowanych do wymogów i potrzeb audiowizualnych, w tym kabli dedykowanych montażowi nowoczesnego systemu nagłaśniającego „Dolby ATMOS”. 
W ramach II etapu prac na zapleczu Sali operowej rozpoczęto roboty budowlano instalacyjne, w tym montaż instalacji wentylacji mechanicznej.

28.12.2018 r.
Zakończono modernizację i aranżację Sali Kameralnej wraz z pokojem obrad znajdującym się na poziomie II piętra. W celu uzyskania pozwolenia na jej użytkowanie od nadzoru budowlanego, zawiadomiono odpowiednie organy państwowe o zakończeniu robót tj. Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m. st. Warszawie. W pozostałych pomieszczeniach kontynuowane są prace adaptacyjne.

06.12.2018 r. rozpoczęcie II etapu prac związanych z modernizacją i adaptacją trzech kameralnych sal polegających na  zmianie wystroju wnętrz wraz z wyposażeniem stałym
W dniu 06.12.2018 r. w wyniku rozstrzygniętego przetargu UMFC podpisał umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją i aranżacją Sali operowej im. Stanisława Moniuszki. Przewidywany termin ich zakończenia został określony na dzień 30 września 2019 r. Z uwagi na prowadzone w Sali zajęcia Uniwersytet przekaże Wykonawcy teren po zakończeniu zimowej sesji egzaminacyjnej.  Wcześniej rozpoczęte zostaną prace budowlane na jej zapleczu, w tym prace związane z montażem wentylacji mechanicznej

28.11.2018 r.
Zakończono prace w zakresie instalacji c.o. w Sali kameralnej i Sali audytoryjno – kinowej oraz instalacji wod. – kan. waz z białym montażem w nowoprojektowanej łazience. Wykonano też montaż instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach technicznych, stanowiących zaplecze sal. W Sali kameralnej trwają prace wykończeniowe w zakresie układania paneli akustycznych. Zakończono prace związane z układaniem parkietu oraz z montażem osprzętu i opraw elektrycznych. W Sali audytoryjno – kinowej kontynuowane są prace związane z montażem sufitu podwieszonego, okładzin akustycznych ścian oraz prace w zakresie instalacji elektrycznych i systemu sygnalizacji pożaru.  

18.10. 2018 r.
W obu salach trwają prace związane z montażem podkonstrukcji pod sufity podwieszone  oraz pod ścienne panele akustyczne. Przystąpiono do budowy podestów, do których montowane będą fotele teatralne i audytoryjne. W Sali kameralnej im. Henryka Melcera zakończono roboty w zakresie ułożenia kabli elektrycznych i systemu sygnalizacji pożaru.

20.09. 2018 r.
Zakończono prace demontażowe w dwóch salach i w pomieszczeniach zaplecza objętych przedmiotem umowy. Od września 2018 r. wykonywana jest przebudowa instalacji elektrycznej oraz wymiana instalacji c.o. Równolegle prowadzone są prace budowlane w zakresie niezbędnym do realizacji robót wykończeniowych, w tym związane ze wzmocnieniem wsporników wykusza w Sali kameralnej im. Henryka Melcera.

03.08.2018 r. – rozpoczęcie I etapu prac związanych z modernizacją i adaptacją trzech kameralnych sal polegających na  zmianie wystroju wnętrz wraz z wyposażeniem stałym
Projekt zakłada przeprowadzenie szeregu robót budowlano – wykończeniowych w zakresie modernizacji i nowej aranżacji trzech kameralnych sal widowiskowych wraz z ich zapleczem w budynku UMFC. Po zakończeniu w 2017 roku prac rozbiórkowych w zakresie w/w inwestycji, przystąpiono do I etapu realizacji projektu tj. zmiany wystroju i wyposażenia stałego Sali kameralnej im. Henryka Melcera oraz Sali audytoryjno-kinowej im. Karola Szymanowskiego. Rozpoczęto roboty demontażowe wyposażenia (fotele, podesty), istniejących okładzin akustycznych i innych elementów wykończeniowych.
Planowane terminy zakończenia prac: 30.06.2019 r.

05.2018 r. – tablice informacyjne
W związku z realizacją projektu „Modernizacja i aranżacja trzech kameralnych sal widowiskowych wraz z zapleczem  w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie” w witrynie, obok głównego wejścia do Uniwersytetu, a także na I piętrze pojawiły się tablice informujące o projekcie.

26.07.2017 r. - rozpoczęcie prac
26 lipca 2017 roku ruszyły prace związane z realizacją projektu „Modernizacja i nowa aranżacja trzech kameralnych sal widowiskowych wraz z zapleczem w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie”. Prace rozpoczęto jednocześnie w kilku miejscach. Zdemontowano sprzęt znajdujący się w pomieszczeniu służącym do wyświetlania filmów, między innymi stoły do montażu i przewijania taśmy filmowej oraz projektory, które coraz rzadziej można spotkać w nowoczesnych salach kinowych.

Następnie w ruch poszedł sprzęt do wyburzeń.

Po schodach zostało tylko wspomnienie…

W Sali Kameralnej im. H. Melcera zdemontowano już krzesełka i trwają przygotowania do zabezpieczenia instalacji wentylacyjnej.