Opinie dziekanów

dr hab. Klaudia Carlos-Machej, prof. UMFC - dziekan Wydziału Tańca

Wydział Tańca w zakresie kształcenia tancerzy-wykonawców, pedagogów tańca i baletu, choreografów oraz teoretyków tańca realizuje zajęcia w Sali Operowej i Sali audytoryjno-kinowej im. Karola Szymanowskiego. Modernizacja i nowa aranżacja sal kameralnych UMFC dostosowana została do potrzeb kształcenia adeptów sztuk muzycznych w XXI wieku. Fakt ten został entuzjastycznie przyjęty przez studentów i wykładowców Wydziału Tańca. Studentom, najnowocześniejsze rozwiązania techniczne i multimedialne służą w zdobywaniu kompetencji i umiejętności zawodowych. Wykładowcy dzięki modernizacji sal mogą korzystać z nowych, niedostępnych do tej pory narzędzi. Należy podkreślić, że rewitalizacja sal kameralnych w bardzo wysokim stopniu przyczyniła się do podniesienia jakości kształcenia w  UMFC, a estetyczna przestrzeń pozytywnie wpływa na pracę dydaktyczną, która przebiega w miłej i twórczej atmosferze.

 

 

ad. dr hab. Piotr Kostrzewa – dziekan Wydziału Jazzu i Muzyki Estradowej

Modernizacja trzech sal wykładowo - koncertowych im. Melcera, im. Szymanowskiego oraz Operowej diametralnie zmieniły jakość kształcenia oraz możliwości nagraniowo - koncertowe w UMFC. Jako pedagog prowadzący kilka przedmiotów zbiorowych miałem okazję prowadzić zajęcia we wszystkich trzech wyremontowanych salach. Każda z tych przestrzeni niesie szereg nowych możliwości, które bezpośredni wpływają na jakość kształcenia. Nowoczesne technologie niezmiernie pomagają i ułatwiają prowadzenie zajęć  w nowych wygodnych standardach. Myślę również, że estetyka wykonania i użycie wysokiej klasy materiałów kształtuje niesamowite walory estetyczne tych przestrzeni. Ten element jest niezmiernie istotny, szczególnie w szkole kształcącej przyszłych wrażliwych na piękno artystów.
Jako Dziekan Wydziału Jazzu i Muzyki Estradowej oraz kierownik artystyczny Chopin University Big Band, szczególnie doceniam wykonanie i wszelkie nowinki techniczne usytuowane w Audytorium im. Karola Szymanowskiego, które uważam za wzorowo wykonane do potrzeb takich zajęć jak moje oraz do kameralnych koncertów no i oczywiście do projekcji filmowych na sprzęcie najnowszej generacji. Z opinii studentów również wnoszę, że chętnie odbywają zajęcia i z przyjemnością muzykują w tych trzech salach.

 

dr hab. Dariusz Przybylski, prof. UMFC - dziekan Wydziału Kompozycji i Teorii Muzyki (kadencja 2016-2020)

Wydzial Kompozycji i Teorii Muzyki korzysta z dwóch sal zrewitalizowanych w ostatnim czasie. W sali im. Szymanowskiego odbywają się zajęcia zbiorowe, na których zespoły wykonują utwory stworzone przez naszych studentow. Bardzo ważnym aspektem tej sali jest system dookolnego nagłośnienia, z którego korzystamy podczas koncertów muzyki elektronicznej, która przeznaczona jest na wiecej kanałów, niz tylko dwa.
W sali im. H. Melcera odbywają sią koncerty kompozytorskie muzyki kameralnej. Sala ta po renowacji ma lepszą akustykę oraz została przysposobiona do nagrań, co bardzo korzystnie wpłynęło na proces kształcenia, gdyż wykonane utwory mogą być następnie odsłuchane na seminariach kompozytorskich i wnikliwie zanalizowane, co jest ważnym aspektem pracy każdego młodego adepta sztuki kompozytorskiej.

 
 

 

 

 

Sesja fotograficzna została sfinansowania ze środków w ramach umowy nr POIS. 08.01.-00-14-0008/16 dla projektu pod nazwą: "Modernizacja i nowa aranżacja trzech kameralnych sal widowiskowych wraz z zapleczem w budynku UMFC w Warszawie".