Sesja fotograficzna Kingi Karpati

18.10.2019 r. - sesja fotograficzna trzech sal kameralnych - Kinga Karpati

Sala im. H. Melcera

Sala im. K. Szymanowskiego

Sala im. S. Moniuszki

Sesja fotograficzna została sfinansowania ze środków w ramach umowy nr POIS. 08.01.-00-14-0008/16 dla projektu pod nazwą: "Modernizacja i nowa aranżacja trzech kameralnych sal widowiskowych wraz z zapleczem w budynku UMFC w Warszawie".